Stopostotna prolaznost maturanata!
Maturanti generacije 2015/2016 imali 100% prolaznost na ispitima državne mature!
Multimedijska nastava
Korištenje suvremenih metoda i pomagala u nastavi olakšava usvajanje nastavnog gradiva.
Otvoreni za različitosti
Ljepota je u različitostima svih ljudi ovog svijeta. Te nas različitosti trebaju spajati, a ne razdvajati.
Individualni pristup
Učenik je u centru nastavnog procesa. Cilj je omogućiti postizanje najboljih rezultata.
Mentorska podrška
Usmjeravanje, poticanje, razgovor, podrška, informiranje glavne su odlike ovakvog načina rada.
Privatna gimnazija za sportaše
Kategorizacija ili ne? Profesionalno ili amaterski ? Potičemo stvaranje sportskog duha u svakom našem učeniku.
Škola u centru grada
Trg bana J. Jelačića? 3 minute. Cvjetni trg? 5 minuta. Špica ? 4 minute. Željeznički kolodvor? 7 minuta.
Upisi u tijeku
U tijeku su prijave za upise u školsku godinu 2017./2018. Možete nas kontaktirati svaki radni dan od 8.00 do 16.00 na tel: 01/ 48 16 063 ili 098/308 571!
Terenska nastava i putovanja
Barcelona, Figueras, Rim, Firenca, Napulj, Venecija, Padova, Verona, Prag, Beč, Bratislava, Atena, Patras... neke od naših destinacija.
Upisi u tijeku
U tijeku su prijave za upise u školsku godinu 2014./2015. Možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati Početak prijava 26.6.2014. putem e-upisa!
Rad u malim grupama
Podrazumijeva rad u grupama do 20 učenika. Omogućuje bolje praćenje i vrednovanje učeničkih kompetencija.

Anketa

Želim da se anketom ispituju:

želje učenika - 43%
situacije iz škole - 12.7%
aktualne društvene situacije - 3.8%
kvaliteta nastave - 20.3%
problematika mladih - 10.1%

Ukupno glasova: 79
Glasanje u ovoj anketi je završeno u: Srpanj 28, 2015

Mala razredna odjeljenja s najviše petnaest učenika omogućuju lakše usvajanje gradiva  i mogućnost da profesor odvoji veći dio vremena za svakog učenika.

Svakog radnog dana nakon 14.00 sati učenici imaju mogućnost ostati na konzultacijama iz svih nastavnih predmeta s kojima imaju poteškoća. Time nastojimo postići što veću uspješnost učenika kod provjera znanja.

U poslijepodnevnim satima organizirano je i pisanje zadaća.  

Koristimo suvemena nastavna načela i metode. Metoda praktičnih radova (izvođenje praktičnog rada na računalu), metoda crtanja i ilustrativnih radova, metoda demonstracije, čitanja i rada na tekstu neke su od metoda koje korisitmo.

U nastavi se vodimo načelima zornosti i apstraktnosti, aktivnosti i razvoja, sistematičnosti i postupnosti. Učenicima nastojimo osigurati postupan prijelaz od konkretnog k apstraktnom. Nastavne sadržaje nastojimo obrađivati u određenom logičkom pregledu, s izdvojenim uporištima oko kojih se koncentriraju ostali sadržajni elementi. Nastavne sadržaje raščlanjujemo i detaljno analiziramo, no u nastavi se također vodimo i načelom sintetiziranja i povezivanja gradiva. Poštujemo individualne karakteristike učenika, a cilj nam je postići najveći mogući učinak sa što manjim utroškom vremena, sredstava i snaga.

Svi zadaci moraju biti iz učeniku poznatih područja, a suradnja s profesorima nužna je kako bi se zadali primjereni zadaci. Prije pismenih provjera provodimo ponavljanje gradiva, kako bismo pomogli učenicima u procjeni koji su dijelovi gradiva ključni za samu provjeru. Vodimo se načelom zornosti jer sve što se može pokazati praktično ili nacrtati ima veću vrijednost od usmenog prepričavanja. Potrebno je izdvojiti ulogu multimedije  koju često koristimo u nastavnom procesu.

Nastavničko vijeće Opće privatne gimnazije čine mladi profesori, ambiciozni i vrlo predani svom poslu. Vođeni smo ciljem odgoja i obrazovanja mladih osoba, spremnih suočiti se s izazovima nakon završene gimnazije.  Redovito provodimo pripreme za državnu maturu, kako bi što bolje maturante pripremili za ispit.