MAŠKARE 2019.- TRADICIONALNI IZBOR NAJBOLJE GRUPNE I POJEDINAČNE MASKE

OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA, Gajeva 22,  Zagreb objavljuje  NATJEČAJ za NAJBOLJU GRUPNU I POJEDINAČNU MASKU

5.ožujka 2019. godine   u 12.25 u prostorijama škole

NAGRADA:slobodan dan za učenike cijelog razreda / prema dogovoru s razrednicom ili razrednikom– za najbolju grupnu masku

slobodan dan za učenika, -icu za pojedinačnu masku

-slobodan dan za djelatnika,-icu škole

Već viđeno u OPG-u ( posljednjih godinica)