Nova MSU avantura Opće privatne gimnazije

Opća privatna gimnazija je prva srednja škola koja je prije dvije godine sudjelovala u umjetničko – edukativnom programu MSU AVANTURE u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb. Profesorica koja predaje u našoj školi – dr.art. Ivana Gorički, ujedno je i autorica Projekta te ističe otvorenost Opće privatne gimnazije prema doživljajnom i iskustvenom učenju, razvoju kulturoloških kompetencija i kompetencija za cjeloživotno učenje.

Program se temelji na „Projektu povezivanja školskog kurikuluma, nastave likovne umjetnosti i Muzeja suvremene umjetnosti“. Navedeni projekt odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje i dobio je preporuku Grada Zagreba, a tijek projektnih aktivnosti u pismenom obliku prate fotografije učenika Opće privatne gimnazije nastale tijekom pilot projekta 2017.godine.

U 2019. godini Opća privatna gimnazija nastavlja s projektnim aktivnostima koje pridonose približavanju umjetnosti i kulture mladima kroz susrete s originalnim umjetničkim djelima.